Eksempel på en træbordplade der er fuget i kanterne
med sort fugemasse.

Fugemassen er lavet af et materiale der kan modstå
store udsving i temperatur og fugtighed.
Samme materiale anvendes imellem plankerne på skibsdæk.